Palīgs mācībās.lv
Radās jautājums
par kursu?
Online video kurss
VĀCU VALODA SĀKUMSKOLAI
Palīdzēsim bērnam apgūt vācu valodas pamatus - noderēs, lai atkārtotu skolā apgūtās mācību tēmas, nostiprinātu zināšanas un sagatavotos pārbaudes darbiem.
PIRKT
PAR KURSU
Ja vācu valodas apguve skolā bērnam sagādā grūtības, lietderīgs ieguldījums būs online video kurss “Vācu valoda sākumskolai”.
Kurss veidots 4. - 6. klases skolēniem, kuri apgūst vācu valodu kā otru svešvalodu. Viegli uztveramā veidā, kopā ar pieredzējušu skolotāju, bērns iemācīsies vācu valodas pamatus un nostiprinās esošās zināšanas.
Nodarbību ieraksti un mācību materiāli palīdzēs mācīties jebkurā laikā un tik ilgi, cik nepieciešams. Kursa noslēgumā bērns pildīs testu, lai pārliecinātos par savām zināšanām.
KATRĀ NODARBĪBĀ IEKĻAUTI ĪPAŠI IZSTRĀDĀTI MATERIĀLI:
viens vai vairāki video ieraksti par konkrēto mācību tēmu
mājasdarbs dažādu uzdevumu un testu veidā
citi vērtīgi materiāli: darba lapas vai saites uz citiem noderīgiem materiāliem

Pieeja nodarbībām: ● kurss pieejams no 2024. gada 18. janvāra ● nodarbību skaits kursā tiek papildināts pakāpeniski ● visas nodarbības kursā tiks publicētas līdz 2024. gada marta beigām
Nodarbību skaits:
20 nodarbības
Pasniedzējs:
Anita Akmentiņa
vācu valodas skolotāja
Apmaksa:
vienā maksājumā
59.99
€35.99
1.79 EUR
par nodarbību
PIRKT
20 ONLINE NODARBĪBAS, MĀCĪBĀM BĒRNAM ATBILSTOŠĀ TEMPĀ
VIDEO
MATERIĀLI
Katrā nodarbībā viens vai vairāki video 5-20 minūšu garumā, kurus bērns varēs skatīties jebkurā sev ērtā laikā un vietā.
UZDEVUMI,
TESTI
Zināšanu testi un mājasdarbi pēc katra video, lai atkārtotu kursā iekļautās mācību tēmas un uzlabotu savus rezultātus.
NODERĪGI
MATERIĀLI
Darba lapas vai saites uz citiem avotiem, kas noderēs mācīšanās procesā un kā papildus treniņš zināšanu nostiprināšanai.
AIZRAUJOŠAS MĀCĪBAS KOPĀ AR ZINOŠU PEDAGOGU

Kurss veidots sadarbībā ar vācu valodas skolotāju Anitu Akmentiņu, kura pedagoga izglītību ieguvusi Vācijā. No 2013. gada Anita savas zināšanas nodod lieliem un maziem skolēniem Latvijā, kā arī māca valodu pieaugušajiem. Katra Anitas vadītā kursa nodarbība veidota ar dziļu izpratni un mīlestību pret valodu.
20 NODARBĪBAS VĀCU VALODAS PAMATU APGUVEI
8 nodarbības par vācu valodas gramatiku, lai apgūtu valodas pamatus, un 12 nodarbības par dažādām tēmām. Piemēram: valstis un to nosaukumi, skolas soma, klase un priekšmeti klasē, mans rakstāmgalds u.c.
Kas es esmu? Kur ir Vācija?
Vācija un tās reģioni
Burtu un skaņu izruna
Alfabēts
Rakstības likumi
Runāšana teikumos
Vārdšķiras - lietvārds, darbības vārds, artikuli, īpašības vārds, skaitļa vārds
Sasveicināšanās
Tu/Jūs lietojums
Darbības vārdu locīšana
Vietniekvārdu lietošana
Nolieguma artikuli un noliegums teikumā
Skaitļi no 1-100 u.c.
NODERĒS, JA…
vēlies uzlabot un nostiprināt bērna zināšanas sākumskolas posmā
vēlies pārliecināties par bērna pamatzināšanām, lai turpmāk sekmīgi apgūtu vācu valodu
vēlies, lai bērns atkārto mācību tēmas pēc ilgstoša pārtraukuma vai kavējumiem skolā
meklē izdevīgāku un efektīvāku alternatīvu privātskolotāja nodarbībām
gribi palīdzēt bērnam mācībās, ja mājasdarbus viņš pilda ar grūtībām un neizprot mācību tēmas
vēlies elastīgu mācību grafiku bērnam, mācoties viņam piemērotā tempā un laikā
IZMĒĢINI BEZ MAKSAS!
APSKATI VIENU NO ONLINE KURSA VIDEO NODARBĪBĀM
SKATĪTIES VIDEO