Radās jautājums
par kursu?
PAR KURSU KOMPLEKTU
Lai iegūtu stabilas zināšanas sākumskolā, apgūstot mācību tēmas matemātikā un latviešu valodā. Noderēs mācoties 3. klasē un atkārtojot mācību tēmas 4. klasē.
Iegādājies abus divus kursus "Matemātika 3. klasei" un "Latviešu valoda 3. klasei" daudz izdevīgāk!
3. klasē skolēnam gan latviešu valodā, gan matemātikā jāapgūst daudz dažādu mācību tēmu, kuras veido pamatzināšanas uz kurām vēlāk balstās zināšanu apguve tālākajās klasēs. Stabilas zināšanas dod bērnam drošības sajūtu un pārliecību par savām spējām!

Pieeja nodarbībām: ● Kurss “Matemātika 3. klasei” pieejams pilnā apmērā. ● Kursa “Latviešu valoda 3. klasei” nodarbību klāsts tiks papildināts pakāpeniski līdz 2024. gada marta beigām.
Nodarbību skaits:
35 + 35 nodarbības
Pasniedzējs:
Kristīne Pusvilka
pirmsskolas un sākumskolas skolotāja
Apmaksa:
vienā maksājumā vai
trijos dalītos maksājumos
179,98
€134
1,91 EUR
par nodarbību
Aktivizēt atlaides kodu