Vēlaties labas sekmes savam bērnam jau mācību gada sākumā?

 
Sekojiet tālākajiem soļiem, lai saprastu, kā kontrolēt un uzlabot sava bērna rezultātus!