Nora Koks - špikošana

Skriešana pa ūdens virsmu

Kā nokārtot latviešu valodas eksāmenus, ja neesi lasījis grāmatu.

<iepriekšējais                                                                                                     nākamais>

Sākums