1 

Mīts: Ar internetā iegūtu diplomu nav iespējams atrast darbu.
Fakts: 62% darba devēju internetā iegūtu diplomu uzskata par līdzvērtīgu vai pat labāku tradicionāli iegūtam grādam.

 2

Mīts: Neviena cienījama izglītības iestāde nepiedāvā iespēju mācīties internetā.
Fakts: Pēdējo 10 gadu laikā uz pusi palielinājies to skolu un universitāšu skaits, kuras piedāvā pilnas apmācības programmas internetā.

 3

Mīts: Mācības internetā domātas sliņķiem.
Fakts: Interneta mācību formāts tiešām ir daudz elastīgāks, taču tas izglītības iegūšanu nepadara mazāk stingru un nelokāmu.

 4

Mīts: Mācības internetā ir izolējošas un skolēns jūtas vientuļš.
Fakts: Internets ļauj skolēnam apdomāties un noformulēt savas domas, turklāt to netraucē apkārtējo trokšņošana vai ņirgāšanās. Mācības internetā ir drošs un personīgs ceļš un izglītību.

 5

Mīts: Internetā skolēns var mācīties kad un cik daudz grib.
Fakts: Lai gan skolēns drīkst ielogoties un izpildīt uzdevumus sev ērtākā laikā, tomēr lielākā daļa interneta skolu pieprasa aktīvu iesaistīšanos mācību procesā.

 6

Mīts: Internetā ir daudz vieglāk krāpties un špikot.
Fakts: Interneta izglītības iestādes nebaidās izmantot jaunākās tehnoloģijas, kas ļauj viņu studentus novērot pārbaudes darbu laikā, tādējādi novēršot iespējas krāpties.

 7

Mīts: Internetā skolēns apgūst mazāku informācijas apjomu.
Fakts: Pētījumi pierāda, ka skolēns, kas izglītību ieguvis internetā, savā zināšanu līmenī neatšķiras no tiem, kuri mācījušies tradicionālā skolā.

Avots: Myeducation.com

<- Atpakaļ uz Starpbrīdi

 

Skola atbilst tam, ko saprotam, izdzirdot šo vārdu. Bērni ir atraktīvi un spilgti gan saskarsmē ar citiem, gan izskatā. Šo klases telpu rotā grafiti mākslinieka darbs, ko pasūtīja pati skola – jaunatnes kultūra ir daļa no ēkas.