Neapmierina bērna sekmes?

Jums palīdzēs Uzdevumi.lv:

  • Skolēns var patstāvīgi risināt interaktīvus uzdevumus skolas mācību priekšmetos.

  • Uzdevumi.lv ir kā digitāls privātskolotājs – tas izskaidros skolēnam jebkura uzdevuma atbildes un risinājumu.

  • Izveido vecāka profilu Uzdevumi.lv un seko līdzi tam, kā uzlabojas Tava bērna atzīmes!

  • Katru gadu vairāk nekā 90 000 skolēni no skolām visā Latvijā sekmes uzlabo par vidēji 2 ballēm
     

Kā rīkoties tālāk?

  1. Reģistrējies portālā kā vecāks.
     
  2. Seko tālākiem soļiem, lai saprastu, kā kontrolēt un uzlabot sava bērna sekmes.

 

Reģistrēties Uzdevumi.lv

 

Portālā pieejamie mācību priekšmeti:

Matemātika Latviešu valoda Vēsture Angļu valoda Ekonomika Informātika
Matemātika
1. - 12. kl.
Latviešu valoda
1. - 12. kl.
Vēsture
6. - 12. kl.
Angļu valoda
3. - 12. kl.
Ekonomika
9. - 12. kl.
Informātika
5. - 11. kl.
Физика ķīmija Dabaszinības Физика Ģeogrāfija un citi
Fizika
8. - 12. kl.
Ķīmija
8. - 12. kl.
Dabaszinības
1. - 6. kl.
Bioloģija
7. - 12. kl.
Ģeogrāfija
7. - 9. kl.
Un daudzi citi

Pagājušo gadu Valsts pārbaudes darbi un centralizētie eksāmeni:

Matemātika Latviešu valoda Angļu valoda Vēsture Informatika
Matemātika
3.,6.,9. un 12. kl.
Latviešu valoda
3.,6.,9. un 12. kl.
Angļu valoda
9. un 12. kl.
Vēsture
9. un 12. kl.
Informātika
vidusskola
Dabasz Biologija Fizika Kimija Krievu val
Dabaszinības
6. kl.
Bioloģija
12. kl.
Fizika
12. kl.
Ķīmija
12. kl.
Krievu valoda
9. un 12. kl.

Reģistrējies Uzdevumi.lv