Mīļie vecāki,

Nereti ir tā, ka skolēnam nav īsti labs kontakts ar skolotāju, viņš ir kavējis skolu, pēc stundām nav spēka sēdēt konsultācijās vai arī ir citas nodarbības – rezultātā kādā no mācību priekšmetiem skolēnam ir vāji rezultāti. Ko darīt? Meklēt privātskolotāju? Tas dārgi maksā un varbūt nemaz nav pieejams. Palīdzēt var digitālais mācību līdzeklis - portāls uzdevumi.lv un PROF.

  • Uzlabo sava bērna sekmes ar PROF jau tagad!

  • Pamācība, kā sākt darbu un pieslēgt PROF pieejama ŠEIT.

     

Iekļaušanās mācību procesā gada sākumā

Atgriežoties klasē pēc vasaras brīvdienām, skolēniem grūtības sagādā atcerēties pagājušajā gadā apgūto vielu. Ja zināšanas nav bijušas pienācīgi nostiprinātas, tad parādās robi, kurus ir ļoti svarīgi aizpildīt, citādi tālākās mācības nebūs veiksmīgas un skolēna sekmes pasliktināsies.

Uzdevumi.lv palīdz atrisināt šo problēmu - portālā skolēnam ir iespējams patstāvīgi atkārtot mācību vielu visos svarīgākajos priekšmetos un visās klašu grupās, neatkarīgi no tā, kurā klasē mācās Jūsu bērns.

 

Kvalitatīvi un efektīvi mācību materiāli

Uzdevumi.lv dos Jums pieeju lielākajai mācību materiālu datubāzei Latvijā. Portālā pieejami vairāk nekā 2 000 000 uzdevumu varianti, kā arī teorijas materiāli un zināšanu pārbaudes testi dažādos mācību priekšmetos.

Uzdevumi.lv materiālus pastāvīgi izstrādā vairāk nekā 20 pieredzējuši skolotāji, balstoties uz valsts izglītības standartiem un metodiku. Jaunas tēmas tiek publicētas katru mēnesi.

 

Digitālais privātskolotājs

Uzdevumi.lv PROF pakalpojums ir kā digitāls privātskolotājs - tas izskaidros Jūsu bērnam jebkura uzdevuma risinājuma soļus, kā arī ļaus patstāvīgi sagatavoties valsts pārbaudes darbiem portāla eksāmenu sadaļās.

Privātskolotāja nolīgšana ir dārga, kā arī privātskolotājs nevar paskaidrot uzdevumus visos priekšmetos un visās tēmās. Salīdzinājumam: viena stunda pie privātskolotāja maksā aptuveni 10 - 15 euro, taču PROF maksā tikai € 20 uz visu gadu. Turklāt ar vienu nodarbību pie privātskolotāja Jūsu bērnam nepietiks - būs nepieciešamas vairākas nodarbības dažādos priekšmetos - un tas gada laikā veidos lielus izdevumus. Uzdevumi.lv ir izdevīgs pirkums, jo piedāvā VISUS mācību priekšmetus, visās klasēs uz veselu gadu tikai par € 20.
 

Seko līdzi sava bērna sasniegumiem

Ir pierasts, ka skolēna zināšanas vērtē tikai skolotājs. Viņa ieliktā atzīme vai izteiktais viedoklis ir noteicošais. Portāls vecākiem piedāvā arī citādas iespējas novērtēt sava bērna zināšanas.

Sadaļā ‘’Skolēnu rezultāti’’ vecākam ir iespēja sekot līdzi tam, kā bērns apgūst mācību vielu. Vecāki var redzēt, cik uzdevumus skolēns noteiktā tēmā ir izpildījis, cik daudz laika veltījis mācībām, kādi rezultāti sasniegti. Šī sadaļa ļauj vecākiem kontrolēt, cik godprātīgi bērns izmanto datoru un internetu. Bieži dzirdētais bērnu izteikums "Es mācos" kļūst viegli pārbaudāms.

 

Kas būs tālāk?

Drīzumā papildināsim portālu ar iespējām, kas vēl vairāk ļaus vecākiem iesaistīties bērna izglītošanās procesā. Vecākiem būs iespēja saņemt automātiskas ikmēneša atskaites par bērna sekmēm portālā, kā arī pašiem uzdot treniņtestus saviem bērniem no mūsu mācību materiālu datubāzes.

 

Ar ko sākt?

1) Reģistrē savu bērnu;

2) Pieslēdz viņam PROF;

3) Reģistrējies pats un sasaisti savu profilu ar bērna profilu;

4) Seko līdzi tam, kā aug Tava bērna sekmes.


Pamācība vecākiem - kā uzsākt darbu ar PROF un uzdevumi.lv, pieejama šeit.

 

Veiksmīgu mācību gadu,

Uzdevumi.lv komanda