Latvijas Republikas Izglītības likuma 60.pants par Izglītības iestāžu finansēšanas kārtību nosaka, ka no valsts budžeta līdzekļiem un mērķdotācijām tiek finansēta šādu mācību līdzekļu iegāde:
  1. mācību literatūra;
  2. metodiskie līdzekļi;
  3. papildu literatūra (uzziņu literatūra);
  4. digitālie mācību līdzekļi un resursi (elektroniskie izdevumi).
 
 
Arī izglītības portāla Uzdevumi.lv PROF pakalpojuma izmantošana var tikt finansēta no valsts budžeta līdzekļiem un valsts budžeta mērķdotācijām.
Soļi Uzdevumi.lv PROF pakalpojuma iegādei
Skolas vai izglītības pārvaldes vadība aptaujā skolotājus un apzinās nepieciešamo PROF pieslēgumu skaitu
Uzdevumi.lv izsaka piedāvājumu un izsūta līgumu saskaņošanai
Pēc līguma parakstīšanas tiek izrakstīts rēķins
Skolas virslietotājs pieslēdz skolēniem un skolotājiem PROF licences
 
 
Jautājumu gadījumā lūgums sazināties ar Uzdevumi.lv direktoru Edgaru Škutānu, rakstot uz e-pasta adresi edgars@uzdevumi.lv vai zvanot uz mobilā telefona numuru +371 27531177.
Atsauces

Izglītības likums: http://likumi.lv/doc.php?id=50759

Latvijas Republikas tiesībsargs Juris Jansons par mācību līdzekļu iegādi: http://www.tiesibsargs.lv/sakumlapa/velreiz-par-macibu-lidzeklu-iegadi/