Uzdevumi.lv
 
— digitāls mācību
 
līdzeklis

Izglītības portāls Uzdevumi.lv darbojas kopš 2009. gada un piedāvā lielāko 1.-12. klases mācību materiālu datubāzi Latvijā. Portāla saturu atbilstoši Latvijas izglītības standartiem izstrādā dažādu mācību priekšmetu skolotāji un materiālu bāze tiek regulāri atjaunota un papildināta. Katram uzdevumam portālā izveidoti vairāki varianti, kas palīdz bērnam padziļināti apgūt tēmas, nodrošina pašvadītu mācību procesu, kā arī izslēdz mājasdarbu norakstīšanas problēmu.

Skolotājs portālā var veidot un nosūtīt skolēniem tiešsaistes mājasdarbus un pārbaudes darbus, bet vecāki - sekot līdzi bērna progresam un rezultātiem mācībās. Uzdevumi.lv jau ir reģistrēti vairāk nekā 250 000 lietotāju un pieejami vairāk nekā 6 000 000 uzdevumu variantu skolas mācību priekšmetos.

Reģistrēšanās portālā un pieeja mācību materiāliem dažādos mācību priekšmetos ir bez maksas. Kā papildus maksas pakalpojums tiek piedāvāts PROF, kas sniedz pareizās atbildes un skaidrojumus jebkuram uzdevumam portālā, kā arī dod pieeju valsts pārbaudes darbu treniņuzdevumiem, kas palīdz pārbaudīt savas zināšanas un sagatavoties diagnosticējošajiem darbiem un eksāmeniem.

 
Kas ir Uzdevumi.lv?
 
Palīgs skolēniem
 
Patstāvīga neizprasto un neiespēto tēmu apgūšana. Gatavošanās ieskaitēm un Valsts pārbaudes darbiem. Mācīšanās no savām kļūdām un sekmju uzlabošana.
Sabiedrotais skolotājiem
 
Vienkāršo un modernizē skolotāju darbu un uzlabo skolēnu sekmes. Palīgs uzdevumu risinājuma gaitas skaidrošanai klasē. Elektronisku pārbaudes darbu un mājasdarbu izveide. Automatizēts vērtēšanas process un vērtējumu pārnešana uz E-klasi.
Atbalsts vecākiem
 
Palīdz bērnam izpildīt mājasdarbus un sagatavoties ieskaitēm. Informē vecākus, ko, cik ilgi un cik sekmīgi bērns mācījies portālā. Iespēja saņemt paziņojumus par bērna rezultātiem un atvēlēto laiku mācībām, kā arī skolotāja uzdotajiem mājasdarbiem.
 
Fakti
 
6 000 000
 
uzdevumu variantu skolas mācību priekšmetos
250 000
 
reģistrētu skolotāju, skolēnu un vecāku
500
 
skolām Latvijā līgums ar Uzdevumi.lv
 
 
Misija
 
Padarīt mācību procesu aizraujošu
Palīdzēt skolēniem uzlabot zināšanas
Atvieglot skolotāja darbu
 
 
 
 
 
Vēsture
 
2007
Sākts darbs pie "Genexis" izstrādes. Sistēma nodrošina uzdevumu veidošanu un publicēšanu vairākās ģenerācijās.
2009
Darbu uzsāk Uzdevumi.lv - izglītības portāls, kurā iespējams trenēties skolas mācību tēmās, kas atbilst Latvijas izglītības standartiem.
2010
Uzsākta savstarpēja sadarbība ar skolvedības sistēmu E-klase.
2014
Darbu uzsāk Uzdevumi.lv jaunā versija - vēl izskatīgāk, vēl kvalitatīvāk un vēl parocīgāk.2014
2016
Uzsākta sadarbība ar VISC. Pirmo reizi diagnosticējošais darbs 10. klasēm aizvadīts tiešsaistē - Uzdevumi.lv platformā.
 
Mūsu komanda
 

Edgars Škutāns

direktors

Aigars Usāns

portāla vadītājs

Jānis Zariņš

pārdošanas vadītājs

Sarma Dzene

klientu apkalpošana

Evija Tukiša

mārketinga speciāliste

Normunds Vilce

klientu apkalpošana

 

Ilmārs Cīrulis

satura redaktors

Laura Vītola

klientu apkalpošana

Elgars Škutāns

pārdošanas speciālists

Andrejs Zaičenko

satura redaktors

Skolotāji

satura izstrādātāji

 
 
Mūsu klienti
 

Ādažu novads

Aizkraukles novads

Aizputes novads

Alojas novads

Alūksnes novads

Amatas novads

Apes novads

Babītes novads

Balvu novads

Bauskas novads

Burtnieku novads

Carnikavas novads

Cesvaines novads

Dagdas novads

Daugavpils novads

Dobeles novads

Dundagas novads

Durbes novads

Engures novads

Grobiņas novads

Gulbenes novads

Iecavas novads

Ikšķiles novads

Ilūkstes novads

Inčukalna novads

Jaunjelgavas novads

Jēkabpils novads

Jelgavas novads

Kandavas novads

Kuldīgas novads

Ķeguma novads

Ķekavas novads

Lielvārdes novads

Limbažu novads

Līvānu novads

Ludzas novads

Madonas novads

Mazsalacas novads

Mērsraga novads

Naukšēnu novads

Nīcas novads

Ogres novads

Olaines novads

Ozolnieku novads

Pārgaujas novads

Preiļu novads

Priekules novads

Priekuļu novads

Raunas novads

Rēzeknes novads

Rojas novads

Ropažu novads

Rucavas novads

Rūjienas novads

Rundāles novads

Salacgrīvas novads

Salaspils novads

Saldus novads

Sējas novads

Siguldas novads

Skrīveru novads

Skrundas novads

Smiltenes novads

Stopiņu novads

Talsu novads

Tukuma novads

Vaiņodes novads

Valkas novads

Varakļānu novads

Vārkavas novads

Vecumnieku novads

Ventspils novads

Daugavpils novads

Jēkabpils

Jelgava

Jūrmala

Liepāja

Rēzekne

Valmiera

Rīga

 
Skolas, kuru skolotāji ir apmācīti lietot Uzdevumi.lv
 
 
Mūsu partneri
 
 
SIA Uzdevumi.lv ir noslēdzis 2016.gada 13.aprīlī līgumu Nr.SKV-L-2016/19 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds
 
 
Biedrs
 
Uzdevumi.lv ir Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kameras Igaunijā, Latvijā, Lietuvā biedrs. AHK pārstāv Vācijas- Baltijas tirdzniecības intereses saviem vairāk nekā 450 biedruzņēmumiem kā viņu balss, web platforma un pakalpojumu sniedzējs.
 
 
Kontakti
 
Darba laiks:
Plkst. 8:00-17:00 Pirmdiena — Piektdiena
Rekvizīti:
SIA "Uzdevumi.lv" Reģ. nr.: LV40103604434 Jur. adrese: Audēju iela 8, Rīga, LV-1050 AS Swedbank LV33HABA0551034518910 AS SEB banka LV23UNLA0050019902606
E-pasta adrese:
info@uzdevumi.lv
Tālrunis:
+ 371 67616191