1. iespēja - Skolēnu rezultāti

Skolēnu rezultātu sarakstā iespējams apskatīt un analizēt to, kā skolēniem ir veicies ar Virtuālās skolas uzdevumu un testu izpildi. Rezultātus iespējams apskatīt pa priekšmetiem, tēmām, klasēm vai atsevišķiem skolēniem. Tēmu sarakstā var rakstīt tēmas nosaukumu (nosaukumi ir tādi paši, kā tēmām virtuālajā skolā).

2. iespēja - Priekšmetu apguve

Sadaļa ''Skolēnu rezultāti''  papildināta ar jaunu atskaiti par priekšmeta apguvi. Atskaitē iespējams atlasīt informāciju par to, kā noteiktai klasei ir veicies ar noteiktu priekšmetu kādā laika periodā. Atskaite palīdzēs skolotājam noteikt to, cik aktīvi skolēni patstāvīgi trenējas virtuālajā skolā. Atskaitē tiek uzskaitītas visas tēmas un rezultāti, kurus katrs skolēns ir saņēmis atlasītajā laika periodā. Priekšmeta apguve portālā tiek aprēķināta procentos - dalot skolēna nopelnīto punktu skaitu par tēmu ar maksimālo punktu skaitu tēmā.

Atskaiti iespējams izdrukāt vai saglabāt PDF formātā.

3. iespēja - Skolēnu pārvalde

Šajā sadaļā skolotājs var:

  • mainīt skolēna datus: vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi, paroli utt. (klikšķināt uz zīmulīša ikonas pretī skolēna vārdam sarakstā);
  • mainīt vai pārcelt skolēnu uz citu klasi (saraksta labajā pusē atķeksēt nepieciešamos lietotājus un klikšķināt uz pogas "Mainīt klasi");
  • pievienot jaunus skolēnus (klikšķināt uz pogas "Pievienot lietotāju", ievadīt prasītos datus un apstiprināt lietotāja e-pasta adresi);
  • izņemt lietotājus no skolēnu saraksta (saraksta labajā pusē atķeksēt nepieciešamos lietotājus un klikšķināt uz pogas "Izņemt no skolas". Izņemtie lietotāji netiek dzēsti, taču viņu loma "Skolēns" nomainās uz "Viesis").

Savukārt Virslietotājam sadaļā "Skolēnu pārvalde" papildus pieejama iespēja pieslēgt vai atbrīvot PROF licences.

Pamācība Virslietotājiem pieejama ŠEIT.