Reģistrējies bez maksas Uzdevumi.lv un redzi, kā uzlabojas Tava bērna atzīmes!
Uzdevumi.lv — digitāls privātskolotājs, kas paskaidros bērnam jebkuru uzdevumu.
Vecāks var sekot līdzi bērna progresam — ko bērns mācījās, cik ilgi un cik sekmīgi.
Katru gadu vairāk nekā 100 000 skolēni no skolām visā Latvijā sekmes uzlabo par vidēji 2 ballēm.
Ko darīt, lai uzlabotu bērna atzīmes?
 1. Reģistrējies Uzdevumi.lv ar vecāka profilu.
 2. Piesaisti savam profilam bērna Uzdevumi.lv profilu.
 3. Pieslēdz bērnam PROF pakalpojumu, lai piekļūtu visam mācību saturam.
 4. Saņem automātiskas atskaites par to, kā uzlabojas Tava bērna sekmes.
Mācību materiāli
 • Valsts pārbaudes darbi 3.,6.,9., un 12. klasēm
 • Matemātika 1.-12. klasei
 • Latviešu valoda 1.-12. klasei
 • Vēsture 6.-12. klasei
 • Fizika 8.-12. klasei
 • Ķīmija 8.-12. klasei
 • Dabaszinības 1.-6. klasei
 • Angļu valoda 3.-12. klasei
 • Krievu valoda 6.-11. klasei
 • Informātika 5.-11. klasei
 • Bioloģija 8.-12. klasei
 • Ekonomika 10.-12. klasei
 • Un daudzi citi priekšmeti Virtuālajā skolā
 
 
Uzdevumi.lv piedāvā plašu klāstu ar mācību materiāliem - teoriju, testus, uzdevumus un to skaidrojumus, lai skolēns varētu patstāvīgi apgūt mācību vielu un mācīties no savām kļūdām.
Atskaites vecākam par bērna progresu
Statistika par bērnu
Kontrolēt un uzlabot bērna sekmes ir kļuvis vēl vienkāršāk! Redzi, ko, kad un cik labi Tavs bērns ir mācījies!
Jautājumi? Raksti vai zvani mums!