E-mācību portāli, kas balstīti
uz GenExis uzdevumu
ģenerēšanas sistēmu
GenExis uzdevumu ģenerēšanas sistēma ļauj izveidot uzdevumus ar daudz dažādiem variantiem. Tādējādi skolēns saņem trenažieri skolas mācību vielas apgūšanai, bet skolotājs - risinājumu pret darbu norakstīšanu un špikošanu stundās.

Katrā valstī izglītības sistēmai ir savas atšķirības, tāpēc tehnoloģija ir pārstāvēta ar atsevišķu mājas lapu katrā valstī, balstoties uz katras valsts izglītības standartiem.
Par sadarbības iespējām citās valstīs, sazinieties ar mums pa e-pastu ceo@genexispro.com