Video kurss

 1. Ievads

 2. Zināšanu tests ievadā

 3. 1. nodarbība - Alfabēts

 4. 2. nodarbība - Patskaņi, līdzskaņi, divskaņi

 5. 3. nodarbība - Vārda sastāvs

 6. 4. nodarbība - Pirmatnīgi vārdi un radniecīgu vārdu saime

 7. 5. nodarbība - Priedēkļi

 8. 6. nodarbība - Piedēkļi

 9. 7. nodarbība - Salikteņi

 10. 8. nodarbība - Zilbju skaita noteikšana vārdos - vārdu darināšana no zilbēm

 11. 9. nodarbība - Lietvārds

 12. 10. nodarbība - Lietvārda dzimte, skaitlis, locījums

 13. 11. nodarbība - Darbības vārds

 14. 12. nodarbība - Darbības vārds - dzimte un skaitlis

 15. 13. nodarbība - Īpašības vārds

 16. 14. nodarbība - Skaitļa vārds

 17. 15. nodarbība - Sinonīmi

 18. 16. nodarbība - Antonīmi

 19. 17. nodarbība - Vārda nozīme, daudznozīmīgi vārdi

 20. 18. nodarbība - Frazeoloģismi

 21. 19. nodarbība - Salīdzinājumi

 22. 20. nodarbība - Teikumu veidi

 23. 21. nodarbība - Loģiska teikuma izveidošana

 24. 22. nodarbība - Gramatiskais centrs

 25. 23. nodarbība - Vienkāršs nepaplašināts teikums un vienkāršs paplašināts teikums

 26. 24. nodarbība - Vienlīdzīgi teikuma locekļi

 27. 25. nodarbība - Teksta virsraksts, temats, galvenā doma

 28. 26. nodarbība - Apraksts un vēstījums

 29. 27. nodarbība - Teksta noskaņa un tēlu raksturojums

 30. 28. nodarbība - Pasakas un teikas

 31. 29. nodarbība - Monologs un dialogs

 32. 30. nodarbība - Uzruna un tiešā runa

 33. 31. nodarbība - Vēstule, īsziņa

 34. 32. nodarbība - Ielūgums,apsveikums

 35. 33. nodarbība - Afiša, plakāts, sludinājums, reklāma

 36. 34. nodarbība - Intervija

 37. 35. nodarbība - Anekdote

 38. Zināšanu tests nobeigumā

 39. Kursa noslēgums