Video kurss

 1. Ievads

  1. Par kursu

 2. Zināšanu tests ievadā (1.-3. nodarbība)

  1. Zināšanu tests

 3. Vektori un kustība

  1. 1. nodarbība - Vektoru savstarpējais novietojums

  2. 2. nodarbība - Darbības ar vektoriem

  3. 3. nodarbība - Vektoru izteikšana

  4. 4. nodarbība - Vektora projekcijas

  5. 5. nodarbība - Vektori koordinātu plaknē

  6. 6. nodarbība - Vektori trīs dimensijās

 4. Līnijas vienādojums

  1. 7. nodarbība - Lineāra funkcija un procesi

  2. 8. nodarbība - Taisnes konstruēšana, tās vienādojums. Nogriežņa garums, tā viduspunkts

  3. 9. nodarbība - Taišņu savstarpējais novietojums

  4. 10. nodarbība - Figūras veida pierādīšana

  5. 11. nodarbība - Vienādojums ar diviem mainīgajiem. Riņķa līnija

  6. 12. nodarbība - Nevienādības ar diviem mainīgajiem

 5. Kombinatorika un varbūtība I

  1. 13. nodarbība - Kopas. Darbības ar kopām

  2. 14. nodarbība - Saskaitīšanas un reizināšanas likums. Faktoriāls

  3. 15. nodarbība - Kombinācijas, variācijas, permutācijas

  4. 16. nodarbība - Varbūtību teorijas elementi

  5. 17. nodarbība - Notikumu veidi

  6. 18. nodarbība - Nosacītā varbūtība

  7. 19. nodarbība - Varbūtību noteikšana dažādiem notikumiem

 6. Zināšanu tests ievadā (4.-6. nodarbība)

  1. Zināšanu tests

 7. Statistika I

  1. 20. nodarbība - Populācija un izlase. Datu veidi

  2. 21. nodarbība - Vidējie lielumi. Absolūtais un relatīvais biežums

  3. 22. nodarbība - Datu attēlošanas veidi

  4. 23. nodarbība - Datu izkliedes mēri

  5. 24. nodarbība - Kvartiles un kastu diagrammas

  6. 25. nodarbība - Korelācija

 8. Daļveida funkcija un algebriskas daļas

  1. 26. nodarbība - Sadalīšana reizinātājos

  2. 27. nodarbība - Algebriski vienādojumi

  3. 28. nodarbība - Algebrisku daļu saīsināšana un paplašināšana

  4. 29. nodarbība - Algebrisko daļu reizināšana un dalīšana

  5. 30. nodarbība - Algebrisko daļu saskaitīšana un atņemšana

  6. 31. nodarbība - Daļveida funkcija

 9. Daļveida vienādojumi un nevienādības

  1. 32. nodarbība - Daļveida vienādojumi. Definīcijas apgabals

  2. 33. nodarbība - Daļveida vienādojumi teksta uzdevumos

  3. 34. nodarbība - Algebriskas nevienādības

  4. 35. nodarbība - Nevienādību sistēmas

  5. 36. nodarbība - Daļveida nevienādības

  6. 37. nodarbība - Piemēri no eksāmena

 10. Zināšanu testi noslēgumā

  1. Zināšanu tests

 11. Kursa noslēgums

  1. Noslēgumā