Video kurss

 1. Ievads

  1. Par kursu

 2. Zināšanu tests (11.-12. mācību tēma)

  1. Zināšanu tests (11.-12. mācību tēma)

 3. Taisnes un plaknes telpā. Daudzskaldņi

  1. 1. nodarbība - Taisnes un plaknes telpā

  2. 2. nodarbība - Divplakņu kakta leņķis. Triju perpendikulu teorēma

  3. 3. nodarbība - Daudzskaldņi. Paralēlskaldņa diagonāles. Šķēlums ar plakni

  4. 4. nodarbība - Prizmas

  5. 5. nodarbība - Piramīdas

  6. 6. nodarbība - Prizmas šķēlumi ar plakni

 4. Rotācijas ķermeņi

  1. 7. nodarbība - Rotācijas ķermeņi un cilindrs

  2. 8. nodarbība - Konuss

  3. 9. nodarbība - Lode

  4. 10. nodarbība - Cilindra un prizmas ģeometriskās kombinācijas

  5. 11. nodarbība - Lodes un prizmas ģeometriskās kombinācijas

  6. 12. nodarbība - Stereometrijas uzdevumi eksāmenā

 5. Zināšanu tests (7.-8. mācību tēma)

  1. Zināšanu tests

 6. Sinusa un kosinusa funkcijas

  1. 13. nodarbība - Sakarības taisnleņķa trijstūrī

  2. 14. nodarbība - Pagrieziena leņķa sinuss un kosinuss

  3. 15. nodarbība - Sinusu teorēma

  4. 16. nodarbība - Kosinusu teorēma

  5. 17. nodarbība - Sinusu un kosinusu teorēma praktiskās situācijās

  6. 18. nodarbība - Sinusu un kosinusa funkcijas, to īpašības

 7. Trigonometriskās izteiksmes un vienādojumi

  1. 19. nodarbība - Trigonometriskā pamatidentitāte

  2. 20. nodarbība - Argumentu summas un starpības formulas. Divkāršā argumenta formulas

  3. 21. nodarbība - Redukcijas formulas

  4. 22. nodarbība - Trigonometrisko izteiksmju pārveidojumi

  5. 23. nodarbība - Trigonometriskie vienādojumi

  6. 24. nodarbība - Trigonometriskie vienādojumi. Sadalīšana reizinātājos un substitūcijas metode

 8. Zināšanu tests (9.-10. mācību tēma)

  1. Zināšanu tests

 9. Pakāpe ar racionālu kāpinātāju. Ģeometriskā progresija

  1. 25. nodarbība - N-tās pakāpes sakne

  2. 26. nodarbība - Pakāpes ar racionālu kāpinātāju

  3. 27. nodarbība - Darbības ar pakāpēm un saknēm

  4. 28. nodarbība - Atkārtojums par aritmētisko progresiju

  5. 29. nodarbība - Virknes vispārīgās un rekurentās formulas iegūšana

  6. 30. nodarbība - Ģeometriskā progresija

 10. Eksponentfunkcija

  1. 31. nodarbība - Eksponentfunkcija

  2. 32. nodarbība - Eksponenciāli procesi

  3. 33. nodarbība - Skaitļa logaritms

  4. 34. nodarbība - Eksponentvienādojumi

  5. 35. nodarbība - Eksponetvienādojumi - sadalīšana reizinātājos un substitūcijas metode

  6. 36. nodarbība - Eksponentnevienādības

 11. Zināšanu testi noslēgumā

  1. Zināšanu tests (noslēgumā)

 12. Kursa noslēgumā

  1. Noslēgumā