Video kurss
Matemātika 3. klasei
35 video nodarbības
Pareizās atbildes un risinājums
visiem uzdevumiem
Katra video nodarbība papildināta ar mājasdarbu un papildu materiāliem
Mācies sev ērtā vietā
un laikā
Apgūsti tēmas un uzlabo sekmes ātri un vienkārši
Иконка к инструментам для создания собственных заданий
Iegūsti stabilas zināšanas un sagatavojies pārbaudes darbiem!

Lai apgūtu, nostiprinātu un atkārtotu mācību tēmas, kas jāzina, beidzot 3. klasi un kārtojot dažādus pārbaudes darbus.

3. klasē skolēnam matemātikā jāapgūst daudz dažādu mācību tēmu, kuras veido pamatzināšanas matemātikā un uz kurām vēlāk balstās visa matemātikas apguve tālākajās klasēs. Mācību tēmu izprašana ir ļoti būtiska, lai bērns justos droši un pārliecināti par savām spējām. Īpaši tādēļ, ka 3. klasē skolēnam jākārto gan diagnosticējošais darbs, gan gala pārbaudes darbs mācību gada noslēgumā.

Pasniedzējs: pirmsskolas un sākumskolas skolotāja Kristīne Pusvilka

Vairāk par kursu