Matemātika 3. klasei - Video kurss
VIDEO KURSS
MATEMĀTIKA 3. KLASEI
Video ieraksti, testi un izglītojošas spēles, lai apgūtu un nostiprinātu pamatzināšanas matemātikā.
Aktivizēt atlaides kodu
PAR KURSU
3. klasē skolēnam matemātikā jāapgūst daudz dažādu mācību tēmu, kuras veido pamatzināšanas matemātikā un uz kurām vēlāk balstās visa matemātikas apguve tālākajās klasēs. Mācību tēmu izprašana ir ļoti būtiska, lai bērns justos droši un pārliecināti par savām spējām. Īpaši tādēļ, ka 3. klasē skolēnam jākārto gan diagnosticējošais darbs, gan gala pārbaudes darbs mācību gada noslēgumā.
Kopā ar pieredzējušu sākumskolas skolotāju esam sagatavojuši online video kursu, lai palīdzētu Jūsu bērnam atkārtot, nostiprināt zināšanas un izprast svarīgākās mācību tēmas. Palīdziet bērnam uzlabot rezultātus un veiksmīgi apgūt visas mācību tēmas, kas jāzina, beidzot 3. klasi!
KATRA NODARBĪBA SEVĪ IETVER ĪPAŠI IZSTRĀDĀTUS MATERIĀLUS:
vienu vai vairākus video ierakstus par konkrēto mācību tēmu
mājasdarbu dažādu uzdevumu un testu veidā
saites uz dažādiem materiāliem un izglītojošām spēlēm
Nodarbību skaits:
35 nodarbības
Pasniedzējs:
Kristīne Pusvilka
pirmsskolas un sākumskolas skolotāja
Apmaksa:
vienā maksājumā vai
trijos dalītos maksājumos
2,57 EUR
par nodarbību
Aktivizēt atlaides kodu
ZINĀŠANU TESTS PIRMS UN PĒC MĀCĪBU KURSA
Lai novērtētu bērna vispārīgās zināšanas matemātikā, piedāvāsim zināšanu testu, kuru bērns izpildīs pirms kursa sākuma un vēlreiz, kad būs pabeidzis visas kursa nodarbības.
35 ONLINE NODARBĪBAS ĒRTAI MĀCĪBU APGUVEI BĒRNAM ATBILSTOŠĀ TEMPĀ
VIDEO
MATERIĀLI
Katrā nodarbībā viens vai vairāki video 5-20 min garumā, kurus bērns varēs skatīties jebkurā sev ērtā laikā un vietā
UZDEVUMI,
TESTI
Dažādi uzdevumi un mājasdarbs pēc katra video, lai bērns varētu trenēties konkrētajā mācību tēmā
IZGLĪTOJOŠAS
SPĒLES
Saites uz citiem avotiem, kurās ar izglītojošu un izzinošu spēļu vai uzdevumu palīdzību nostiprināt savas zināšanas
PIEREDZĒJUSI UN ZINOŠA PASNIEDZĒJA

Kurss sagatavots sadarbībā ar pirmsskolas un sākumskolas skolotāju Kristīni Pusvilku. Kristīne ir strādājusi par skolotāju sākumskolā un jau vairākus gadus izglīto skolēnus no 1.-4. klasei, veidojot dažādas apmācību programmas, online kursus un video mācību materiālus.
LIELISKA ALTERNATĪVA PRIVĀTSKOLOTĀJU KONSULTĀCIJĀM!
DAUDZVEIDĪGI MĀCĪBU MATERIĀLI
Katra nodarbība sastāv no video un citiem mācību materiāliem, lai skolēns pēc video noskatīšanās varētu praktiski nostiprināt savas zināšanas - pildot mājasdarbus un trenējoties ar izglītojošu spēļu palīdzību.
DIGITĀLS PALĪGS MĀCĪBĀS
Visiem kursā iekļautajiem uzdevumiem skolēns redzēs pareizās atbildes un uzdevuma risinājuma soļus, lai mācīšanās būtu vēl vieglāka un jēgpilnāka.
REZULTĀTU UZLABOŠANA
Strukturēts mācību kurss un iespēja viegli sekot līdzi bērna mācību progresam un rezultātiem. Visus mācību materiālus iespējams skatīties un pildīt atkārtoti, nostiprinot uz uzlabojot rezultātus!
SĀCIET JEBKURĀ LAIKĀ!
PIEVIENOJIETIES KURSAM JEBKURĀ LAIKĀ UN MĀCIETIES SAVĀ TEMPĀ!
Sāciet kursu jebkurā laikā un mācieties bērnam atbilstošā tempā - vienu vai vairākas reizes nedēļā. Bērns var mācīties patstāvīgi vai kopā ar vecākiem - tā ir Jūsu brīva izvēle, kā organizēt mācību procesu! Turklāt, tēmas, kuras bērnam padodas grūtāk, iespējams atkārtot atkal un atkal!
MĀCĪBU TĒMAS, KAS IEKĻAUTAS KURSĀ
14 tēmas, lai šajā kursā bērns varētu atsvaidzināt zināšanas par galvenajām mācību tēmām, kas jāapgūst, kārtojot diagnosticējošo darbu, pabeidzot 3. klasi un uzsākot mācības 4. klasē.
Divciparu skaitļu saskaitīšana un atņemšana
Saistītais pieraksts
Reizināšana un dalīšana līdz 100
Nezināmā darbības locekļa aprēķināšana
Teksta uzdevumi
Pulkstenis
Figūras
Mēri
Perimetrs
Laukums
Mērogs
Reizināšana un dalīšana ārpus tabulas apjoma
Daļas
Grūtākas pakāpes uzdevumi
NODERĒS, JA…
vēlaties, lai Jūsu bērns uzlabo matemātikas zināšanas, mācoties 3. klasē
vēlaties, lai bērns ar pārliecību nokārto diagnosticējošo darbu matemātikā 3. klasei
vēlaties, lai Jūsu bērns atkārto un atsvaidzina savas zināšanas matemātikā, uzsākot mācības 4. klasē
Jūsu bērns ar grūtībām izpilda mājasdarbus matemātikā un neizprot mācību tēmas
Jūsu bērns ilgstoši slimojis un iekavējis kādas mācību tēmas matemātikā
vēlaties pārliecināties par sava bērna pamatzināšanām matemātikā, kas ir ļoti būtiskas, lai turpmāk sekmīgi apgūtu matemātiku
PILNVĒRTĪGS MĀCĪBU KOMPLEKTS
Zināšanu tests pirms un pēc mācībām
Viens vai vairāki video par katru mācību tēmu
Uzdevumi, testi un mājasdarbs pēc katras nodarbības
Saites uz citiem izglītojošiem materiāliem un spēlēm
Iespēja sekot līdzi bērna mācību progresam
Regulāras atskaites vecākiem par bērna rezultātiem
Mācīšanās jebkurā vietā un laikā bērnam atbilstošā tempā
Aktivizēt atlaides kodu