Šobrīd skolās otru svešvalodu skolēni sāk mācīties jau 4. klasē. Viena no svešvalodām, ko apgūt izvēlas liela daļa skolēnu, ir tieši vācu valoda. Vai valodu var iemācīties ar video palīdzību?


Svešvalodas apguve sākumskolā


Mācoties svešvalodu, īpaši mazākiem bērniem, ļoti būtiska ir lēna, pakāpeniska valodas apguve, dzirdot pareizu svešvalodas lietojumu un skaidrojumu dzimtajā valodā. Šajā procesā būtiskākais instruments ir dzirde, jo tas, kā mēs dzirdam, nosaka arī to, kā paši centīsimies dzirdēto atkārtot.

Jau pagājušogad sadarbībā ar Uzdevumi.lv tapis jauns projekts “Palīgs mācībās” - online video kursu platforma, kurā aizrautīgu pedagogu vadībā var apgūt, atkārtot un nostiprināt zināšanas dažādos mācību priekšmetos. Palīgsmācībās.lv mērķis ir palīdzēt skolēniem un viņu vecākiem, piedāvājot alternatīvu mācīšanās veidu, kas būtu ērts, viegli pieejams un izdevīgs.

Šajā mācību gadā tapis jauns video kurss “Vācu valoda sākumskolai”, lai palīdzētu skolēniem nostiprināt zināšanas vācu valodas pamatos. Kurss būs noderīgs gan 4. klašu skolēniem, kuri tikko sākuši apgūt svešvalodu, gan 5.-7. klases skolēniem, kuri to turpina apgūt.

Video kurss ir īpašs ar to, ka apgūt valodu var ar dažādu, savstarpēji saistītu materiālu palīdzību. Dzirdēt skolotāja skaidrojumu un valodas izrunu video ierakstā, pārbaudīt un nostiprināt zināšanas digitālā mājasdarbā, trenēt lasītprasmi un rakstītprasmi ar izdrukājamām darba lapām.


Cik pieejami ir mācību materiāli vācu valodā?


Kursa autore, Anita Akmentiņa, savu pedagoga izglītību ieguvusi Vācijā. No 2013. gada Anita savas zināšanas nodod lieliem un maziem skolēniem Latvijā, kā arī māca valodu pieaugušajiem. Anita strādājusi gan dažādās skolās, gan vadījusi individuālas privātstundas un mācību kursus klātienē un tiešsaistē. Katra Anitas vadītā kursa nodarbība veidota ar dziļu izpratni un mīlestību pret valodu.

“Mācot vācu valodu, skolotājiem ļoti bieži materiālus jāveido pašiem, jo pieejamie materiāli vai nu ir novecojuši, vai pieejami tikai vācu valodā. Ja vajadzīgi mācību materiāli latviešu valodā, īpaši mazāko klašu skolēniem vai cilvēkiem, kas nupat sākuši apgūt valodu, tie jāpielāgo un jāpārveido,”

stāsta Anita, atceroties darbu un valodas mācīšanu dažādās mācību iestādēs.


Ja skolu maiņa ietekmē svešvalodas apguvi


Ne visās skolās pedagogu trūkuma dēļ ir plaša svešvalodu izvēle, tādēļ gadās situācijas, ka pēc mācību iestādes maiņas skolēnam jāsāk mācīties pilnīgi cita valoda, nekā iepriekšējā skolā.

5. klases skolēna Andra mamma stāsta un dalās savā pieredzē:

“Dēls mācījās nelielā sākumskolā, kurā kā otru svešvalodu bija iespēja apgūt tikai krievu valodu. Šogad, kad pārcēlamies uz dzīvi citā pilsētā, Andris sāka mācīties citā skolā, kurā dēla klase jau bija sākusi mācīties vācu valodu. Nebija citu iespēju, kā censties “saraut” un apgūt visu, ko skolēni jau apguvuši. Īstajā brīdī šogad palīgā nāca video kursi no Palīgsmācībās.lv. Palīdzēja nostiprināt un apgūt visu to, ko dēls nebija sapratis vai kur zināšanas “piekliboja”. Dēls turpina mācīties un atkārtot dažādas lietas, skatoties video, pildot mājasdarbus un trenējoties ar darba lapām.”


Online video kursu priekšrocības


Online video kursi ir noderīgs palīgs skolēniem, kuri sāk apgūt jaunu mācību priekšmetu, vai arī tad, ja radušās grūtības kādā konkrētā mācību tēmā,pildot mājasadarbus vai gatavojoties pārbaudes darbiem.

Mācoties ar iepriekš ierakstītu video nodarbību palīdzību un papildu mācību materiāliem - sev ērtā laikā un tempā - bērns var būtiski uzlabot zināšanu līmeni. Turklāt, mācības nav jāpakārto pulciņu, sporta nodarbību vai citu aktivitāšu grafikam. Mācīties var jebkurā sev ērtā laikā, vietā un tempā!
 

20 video nodarbību ieraksti - pa tēmām sadalīti video, kurus var skatīties jebkurā laikā un vietā;

Viss labiem valodas pamatiem - vācu valodas alfabēts, burtu un vārdu izruna, rakstība, lietvārdi, īpašības vārdi, artikuli un citas būtiskas mācību tēmas. Video ieraksti papildināti ar digitāliem mājasdarbiem, testiem, darba lapām un saitēm uz citiem avotiem, kas noderēs mācīšanās procesā un kā papildu treniņš bērnam;

Kurss pieejams neierobežotu laiku - noderīgs palīgs ne tikai šajā mācību gadā!

Izdevīgi! Līdz 20. martam kursu iespējams iegādāties ar 40% atlaidi - par tikai 35,99 eur (tikai 1,79 eur par nodarbību).

UZZINĀT VAIRĀK PAR KURSU   


Paligsmācībās.lv - bērna draugs un sabiedrotais lielākajos mācību izaicinājumos!

publicēts: